PRIVACYBELEID

1. Algemeen

1.1 Dit privacybeleid ("Beleid inzake persoonlijke gegevens") beschrijft hoe we informatie over u verzamelen en verwerken.

1.2 Het Persoonsgegevensbeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die we verzamelen via de website, www.jubti.dk en www.jubti.com (de “Website”).

1.3 Jubti is de gegevensbeheerder voor uw persoonlijke gegevens. Alle vragen kunnen worden gesteld via de contactgegevens vermeld onder pkt. 7.

2. Welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welk DOEL EN rechtsgrondslag voor verwerking

2.1 Wanneer u de website bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en uw gebruik van de website, zoals welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op de website, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer.

2.1.1 Het doel is om de gebruikerservaring en de functie van de website te optimaliseren en om gerichte marketing uit te voeren, inclusief retargeting via Facebook en Google. Deze verwerking van informatie is noodzakelijk voor ons om onze belangen te dienen bij het verbeteren van de website en het tonen van relevante aanbiedingen.

2.1.2 De wettelijke basis voor de verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens art. 1, punt f.
2.2 Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op de website, verzamelen we de informatie die u zelf verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, informatie over welke producten u koopt en mogelijk retourneert, afleveringsverzoeken en informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is geplaatst.

2.2.1 Het doel is dat we de door u bestelde producten kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met u kunnen nakomen, ook om uw rechten op retourneren en adverteren te beheren. We kunnen ook informatie over uw aankopen verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhouding en boekhouding. Bij aankoop wordt het IP-adres verzameld voor het doel en om ons belang bij het voorkomen van fraude te beschermen.

2.2.2 De wettelijke basis voor de verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens art. 1 (b), (c) en (f).
2.3 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw naam, e-mailadres, geboortedatum, postcode, stad, land en mogelijk mobiel nummer.

2.3.1 Het doel is om onze interesse in het bezorgen van nieuwsbrieven aan u te beschermen.

2.3.2 De rechtsgrondslag voor de verwerking is EU-art. 1, punt f.
3. Ontvangers van persoonlijke informatie

3.1 Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en ordernummer en specifieke afleververzoeken worden doorgegeven aan PostNord, GLS of een vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering van de gekochte goederen aan u. In het geval van aankopen van niet in voorraad zijnde goederen, kan genoemde informatie worden bekendgemaakt aan de fabrikant of verkoper van het betrokken product, die in dat geval de goederen zal leveren.

3.2 Informatie kan worden overgelaten aan externe partners die de informatie namens ons verwerken. We maken gebruik van externe partners voor onder andere technische operaties en verbeteringen aan de Website, verspreiding van nieuwsbrieven en gerichte marketing, inclusief retargeting, en voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Er wordt onder meer informatie over uw naam en e-mailadres aan TrustPilot verstrekt, zodat namens ons een uitnodiging om ons te evalueren op de TrustPilot-website kan worden verzonden. Als u ervoor kiest om een beoordeling uit te voeren, is TrustPilot de gegevensbeheerder voor de verstrekte informatie. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en onder onze instructies en verwerken wij gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De gegevensverwerkers mogen de informatie niet gebruiken voor een ander doel dan het nakomen van de overeenkomst met ons en zijn onderworpen aan vertrouwelijkheid. We hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

3.3 Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics v / Google LLC. En Facebook Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. De noodzakelijke garanties voor de overdracht van informatie naar de Verenigde Staten worden verzekerd door de certificering van de gegevensverwerker onder het EU-US Privacy Shield, cf. EU-karakter van de verordening persoonsgegevens. 45e

3.3.1 exemplaar van Google LLC-certificering vindt u hier:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.3.2 kopie van de certificering van Facebook Inc. is hier te vinden:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
4. Uw rechten

4.1 Om transparantie te creëren over de verwerking van uw informatie, moeten wij u, als gegevensbeheerder, informeren over uw rechten.

4.2 Recht op inzicht

4.2.1 U heeft te allen tijde het recht om bij ons informatie op te vragen, onder andere welke informatie wij over u hebben geregistreerd, waarvoor de registratie dient, welke categorieën persoonsgegevens en eventuele ontvangers van informatie. evenals informatie over waar de informatie vandaan kwam.

4.2.2 U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt, moet u een schriftelijk verzoek sturen naar info@jubti.dk. Mogelijk wordt u gevraagd om te documenteren dat u de persoon bent die u zich voordoet.

4.3 Het recht op rectificatie

4.3.1 Je hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie over jezelf door ons te laten corrigeren. Als u merkt dat er een fout is in de informatie die we over u hebben geregistreerd, wordt u aangemoedigd om schriftelijk contact met ons op te nemen zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.

4.4 Het recht om te verwijderen

4.4.1 In sommige gevallen heeft u het recht om alle of een deel van uw persoonlijke gegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover voortdurende verwerking van uw informatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, zijn we niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

4.5 Het recht om verwerking te beperken tot opslag

4.5.1 In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot alleen opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is.

4.6 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

4.6.1 In sommige gevallen heb je het recht om persoonlijke gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, te verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en heb je het recht om deze informatie over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

4.7 Het recht om bezwaar te maken

4.7.1 U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, inclusief de profilering die wordt gedaan om onze direct marketing te targeten.

4.7.2 U heeft ook het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we ondernemen op basis van onze legitieme belangen, cf. sectie. 2.1 en 2.3.

4.8 Het recht om toestemming in te trekken

4.8.1 Je hebt te allen tijde het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via info@jubti.dk.

4.9 Het recht om te klagen

4.9.1 U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Deense instantie voor gegevensbescherming, Borgergade 28, 5, 1300 København K over onze verwerking van uw persoonsgegevens. De klacht kan onder meer per e-mail worden ingediend bij dt@datatilsynet.dk 

5. Persoonlijke gegevens verwijderen

5.1 Informatie verzameld over uw gebruik van de website, cf. sectie. 2.1. wordt uiterlijk verwijderd als u de website 2 jaar niet hebt gebruikt.

5.2 Informatie die is verzameld in verband met uw abonnement op onze nieuwsbrief, wordt verwijderd wanneer uw nieuwsbrief toestemming wordt ingetrokken, tenzij we een andere basis hebben voor het verwerken van de informatie.

5.3 Informatie verzameld in verband met aankopen die u op de website heeft gedaan, cf. sectie. 2.2 wordt in de regel 3 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop heeft gedaan, verwijderd. Informatie kan echter voor een langere periode worden opgeslagen als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, of als opslag nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt gedurende 5 jaar tot het einde van een boekjaar bewaard om te voldoen aan de vereisten van de Boekhoudwet.

6. Beveiliging

6.1 We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen het per ongeluk of onwettig vernietigen, verlies, wijzigen of bederven van persoonsgegevens en tegen de kennis of misbruik van onbevoegde personen.

6.2 Alleen werknemers die echt toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens om hun werk uit te voeren, hebben er toegang toe.

7. Contactgegevens

7.1 Jubti.dk is de gegevensverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld.

7.2 Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten zoals beschreven in sectie 4, kunt u contact opnemen met:

E-mail: info@jubti.dk

8. Wijzigingen in het privacybeleid

8.1 We zullen ons privacybeleid voortdurend bijwerken en u kunt altijd de nieuwste versie op de website vinden onder "Informatie" - "Privacybeleid".

9. Versies

Dit is versie 1.0 van het privacybeleid van Nordic Brand House van 1 / 3-2020